KONTAKT

LOKALIZACJE NASZYCH SKLEPÓW

PHU „ARKADA” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
83-220 Skórcz
ul. Gen. J. Hallera 42
tel. 58 560 06 78

mail: arkada@telesat.com.pl

Oddział w Gniewie
83-140 Gniew
ul. Krasickiego 10B
tel. 58 333 44 23

mail: arkadagniew@phuarkada.pl