Materiały – Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna w domu stanowi część większej sieci niskiego napięcia składającej się z układu przewodów w obrębie budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym. Za początek instalacji elektrycznej w domu uznaje się zaciski wyjściowe wewnętrznej linii zasilającej w złączu. Całość zakończona jest punktem odbioru energii elektrycznej, czyli gniazdem wtykowym, punktem świetlnym lub zainstalowanym na stałe odbiornikiem energii elektrycznej. Rozprowadzenie tego typu instalacji w domu ma na celu dostarczenie energii lub sygnałów elektrycznych do poszczególnych odbiorników. Ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników wydziela się instalację oświetleniową oraz instalację siłową. Instalacja oświetleniowa zasila elektryczne źródła światła oraz przenośne urządzenia grzejne i podgrzewacze wody o niewielkich mocach w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Z kolei instalacja siłowa służy do zasilania odbiornikow o charakterze przemysłowym oraz urządzeń o dużych mocach znamionowych, np. podgrzewacze c.w.u., kuchnie elektryczne.
Pomieszczenia typu kuchnia, pralnia, łazienka, czyli narażone na stały kontakt z wodą powinny być wyposażone w elementy chermetyczne, które chronią przed wnikanie wody oraz wilgoci do instalacji.